Przekłady
Przekład dosłowny:

A jacyś faryzeuszea powiedzieli1b im2: Dlaczego robiciec to, czego nie wolnod robićc w3 szabatye?

Przekład literacki:

A jacyś faryzeuszea zapytali1b ich2: Dlaczego robiciec to, czego nie wolnod robićc w3 szabate?

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ειπον" [eipon]; w N/A "ειπαν" [eipan];
2 w N/A nie występuje słowo "αυτοις" [autois] - im;
3 w N/A nie występuje lekcja "ποιειν εν" [poiein en] - czynić w;

Odnośniki:

Słowniki:

a <5330> Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
b <2036> mówić, polecić;
c <4160> czynić, działać;
d <1832> wolno, jest dozwolone, jest zgodnie z prawem, jest możliwe;
e <4521> Szabat, tydzień; Hebr. "שַׁבָּת" [Szabat] - odpoczynek; Siódmy dzień tygodnia; Zaczyna się wraz z zachodem słońca w piątek i kończy zachodem słońca w sobotę; Szabatem określano też cały tydzień, czyli interwał pomiędzy kolejnymi szabatmi; Był to dzień odpoczynku, w którym nie wolno było wykonywać żadnej pracy;