Przekłady

błogosławciea tych, którzy was1 przeklinająb i2 módlcie sięc za3 tych, co was znieważająd.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "υμιν" [hymin] - strong 5213; w N/A "υμας" [hymas] - strong 5209;
2 w BT i N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
3 w TR i BT występuje lekcja "υπερ" [hyper] - za - strong 5228; w N/A "περι" [peri] - o - strong 4012;

Słowniki:

a <2127> błogosławić, wysławiać;
b <2672> złożeczyć, przeklinać;
c <4336> modlić się, błagać, prosić;
d <1908> znieważać, uwłaczać, obrażąc, traktuje niesprawiedliwie, molestować;