Przekłady
Przekład dosłowny:

Dawajciea, a będzie wam danea: miarąb dobrąc, napchanąd, i1 utrzęsionąe, i2 przepełnioną3f dadząa w wasze zanadrzeg. Bo taką samą miarąb, jaką4 mierzycieh, odmierząi i wam.

Przekład literacki:

Dawajciea, a będzie wam danea: miarąb dobrąc, napchanąd, 1 utrzęsionąe i2 przepełnioną3f dadząa w wasze zanadrzeg. Bo taką samą miarąb, jaką4 mierzycieh, odmierząi i wam.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
3 w TR i BT występuje lekcja "υπερεκχυνομενον" [hyperekchynomenon]; w N/A "υπερεκχυννομενον" [hyperekchynomenon];
4 w TR i BT występuje lekcja "τω γαρ αυτω μετρω ω" [tō gar autō metrō hō] - bowiem taką samą miarą jaką; w N/A "ω γαρ μετρω" [hō gar metrō] - jaką bowiem miarą;

Odnośniki:

Słowniki:

a <1325> dawać, zaproponować;
b <3358> miara, pręt pomiarowy;
c <2570> piekne, dobre, godne, szlachetne;
d <4085> upychać, naciskać, wciskać;
e <4531> potrząsnąć, zachwiać się, poruszyć się, wstrząsnąć;
f <5240> przelewać się, wylewać się;
g <2859> pierś, łono, zatoka;
h <3354> mierzyć, szacować;
i <488> mierzyć proporcjonalnie, mierzyć szacunkowo, odmierzać po równo;