Przekłady

Lub1 jak możesza mówić swemu bratub: Bracieb, pozwólc, że wyjmęd drzazgę z twego oka, gdy sam w swoim oku nie widziszf belkie? Obłudnikug, wyjmijd najpierwh belkęe ze swojego oka, a wtedy przejrzyszi, aby wyjąćd drzazgę z oka twojego bratab2.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "η" [hē] - lub;
2 w TR i BT występuje lekcja "εκβαλειν το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου" [ekbalein to karfos to en tō ofthalmō tou adelfou sou] - (by) wyrzucić drzazgę w oku brata twojego; w N/A "το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου εκβαλειν" [to karfos to en tō ofthalmō tou adelfou sou ekbalein] - drzazgę w oku brata twojego, (by) wyrzucić;

Słowniki:

a <1410> móc, być w stanie, być możliwym;
b <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
c <863> zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
d <1544> wyrzucićzepchnąć, wypędzićwygnaćoddalić, wypchnąć;
e <1385> belka, drzewiec;
f <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;
g <5273> obłudnik​​​​​​hipokryta, ktoś udający kogoś innegoaktor;
h <4412> najpierw, przed, na pierwszym miejscu;
i <1227> przeglądać, spoglądać przenikliwie, widzieć wyraźnie;