Przekłady

Bo każde drzewo poznaje sięc po jegoa owocub; nie zbierająe przecież fig z ciernid ani winogron1 nie zrywają1g z krzewu jerzynf.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "τρυγωσιν σταφυλην" [trygōsin stafylēn] - zbierają winne-grono, zrywają winne-grono; w N/A "σταφυλην τρυγωσιν" [stafylēn trygōsin] - winne-grono zbierają, winne-grono zrywają;

Odnośniki:

Słowniki:

a własny, osobisty, posiadany;
b owoc, rezultat, zysk;
c poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;
d cierń, kolec, roślina kolczasta;
e zbierać, gromadzić;
f krzew cierniowy, krzak;
g zbierać, zrywać, wnosić;