Przekłady

Bo każde drzewo poznaje sięc po jegoa owocub; nie zbierająe przecież fig z ciernid ani winogron1 nie zrywają1g z krzewu jerzynf.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "τρυγωσιν σταφυλην" [trygōsin stafylēn] - zbierają winne-grono, zrywają winne-grono; w N/A "σταφυλην τρυγωσιν" [stafylēn trygōsin] - winne-grono zbierają, winne-grono zrywają;

Odnośniki:

Słowniki:

a <2398> własny, osobisty, posiadany;
b <2590> owoc, rezultat, zysk;
c <1097> poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;
d <173> cierń, kolec, roślina kolczasta;
e <4816> zbierać, gromadzić;
f <942> krzew cierniowy, krzak;
g <5166> zbierać, zrywać, wnosić;