Przekłady

Dobrya człowiek z dobregoa skarbcab swego1 sercac wydobywad dobroa, a złye człowiek2 ze złegoe skarbcab swego sercac3 wydobywad złoe, gdyż z obfitości4f serca5c mówiąg jego ustah.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "αυτου" [autou] - jego;
2 w N/A nie występuje słowo "ανθρωπος" [anthrōpos] - człowiek;
3 w N/A nie występuje lekcja "θησαυρου της καρδιας αυτου" [thēsaurou tēs kardias autou] - skarbca serca jego;
4 w N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou];
5 w N/A nie występuje rodzajnik "της" [tēs];

Odnośniki:

Słowniki:

a wewnętrznie dobry, dobry z natury, mający dobry charakter;
b skarb, skarbiec, skarbnica, składnica;
c serce, życie wewnętrzne;
d wynosić, przynosić, wyprowadzać, wydobywać;
e złe, niegodziwe;
f obfitość, przepełnienie;
g mówić, przemawiać;
h usta, paszcza, pysk;