Przekłady
Przekład dosłowny:

Podobny jest do człowieka budującegoa dom, który głębokoc wykopałb i założyłd fundamente na skalef. A gdy stała się powódź1, rzekah uderzyła2g w ten dom, ale nie zdołałai nim zachwiaćj, bo był ugruntowanyk na skalef3.

Przekład literacki:

Podobny jest do człowieka budującegoa dom, który głębokoc wykopałb i założyłd fundamente na skalef. A gdy przyszła powódź1, rzekah uderzyła2g w ten dom, ale nie zdołałai nim zachwiaćj, bo był ugruntowanyk na skalef3.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "πλημμυρας" [plēmmyras]; w N/A "πλημμυρης" [plēmmyrēs];
2 w TR i BT występuje lekcja "προσερρηξεν" [proserrēksen]; w N/A "προσερηξεν" [proserēksen];
3 w TR i BT występuje lekcja "τεθεμελιωτο γαρ επι την πετραν" [tethemeliōto gar epi tēn petran] - był ugruntowany bowiem na skale; w N/A "δια το καλως οικοδομησθαι αυτην" [dia to kalōs oikodomēsthai autēn] - z powodu dobrze budować go;

Odnośniki:

Słowniki:

a <3618> budować, wznosić budowę, ulepszać, układać, opierać coś na czymś;
b <4626> kopać, odkopywać, podkopywać;
c <900> pogłębiać, wykopywać;
d <5087> kłaść, umieszczać;
e <2310> fundament, podwalina, podstawa;
f <4073> skała, opoka, urwisty brzeg, blok skalny, głaz;
g <4366> uderzać na, wylewać;
h <4215> rzeka, źródło wody;
i <2480> być mocny, być silny;
j <4531> potrząsnąć, zachwiać się, poruszyć się, wstrząsnąć;
k <2311> ugruntować, położyć fundament, położyć podwalinę;