Przekłady
Przekład dosłowny:

Kto natomiast usłyszał, a nie wykonała, podobny jest do człowieka, który zbudowałb dom na ziemic, bez fundamentud. Rzekaf uderzyła1e w niego i zaraz2 runął3g, a upadek tego domu stał się wielkih.

Przekład literacki:

Kto natomiast usłyszał, a nie wykonała, podobny jest do człowieka, który zbudowałb dom na ziemic, bez fundamentud. Rzekaf uderzyła1e w niego i zaraz2 runął3g, a upadek tego domu był wielkih.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "προσερρηξεν" [proserrēksen]; w N/A "προσερηξεν" [proserēksen];
2 w TR i BT występuje lekcja "ευθεως" [eutheōs] - strong 2112; w N/A "ευθυς" [euthys] - strong 2117;
3 w TR i BT występuje lekcja "επεσεν" [epesen]; w N/A "συνεπεσεν" [synepesen];

Odnośniki:

Słowniki:

a czynić, działać;
b budować, wznosić budowę, ulepszać, układać, opierać coś na czymś;
c ziema, grunt, kraina;
d fundament, podwalina, podstawa;
e uderzać na, wylewać;
f rzeka, źródło wody;
g padać, upadać;
h wielki, potężny;