Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdy się zbliżyła do bramyb miasta, właśniec wynoszonod zmarłegoe, jedynegog synaf1 matki, która była2 wdową, a z nią było3 sporoh (ludzi) z miasta.

Przekład literacki:

Gdy się zbliżała do bramyb miasta, właśniec wynoszonod zmarłegoe, jedynegog synaf1 matki, która była2 wdową, a z nią było3 sporoh ludzi z miasta.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "υιος μονογενης" [hyios monogenēs] - syn jednorodzony; w N/A "μονογενης υιος" [monogenēs hyios] - jednorodzony syn;
2 w BT nie występuje słowo "ην" [ēn] - była;
3 w BT nie występuje słowo "ην" [ēn] - był;

Słowniki:

a <1448> zbliżać się, podchodzić;
b <4439> brama, drzwi;
c <2400> patrz! oto! spójrz! popatrz!;
d <1580> wynosić, grzebać;
e <2348> umierać, uśmiercać, być martwym;
f <5207> syn, potomek;
g <3439> jednorodzony, jedynak, raz zrodzony, wyjątkowy, unikalny;
h <2425> godny, wystarczające, wart, odpowiedni, dopasowany, dość liczny; może także oznaczać zabezpieczenie, kaucję;