Przekłady
Przekład dosłowny:

gdyż i ja jestem człowiekiem podległymb władzya, mającymc pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idźd, a idzied, a innemu: Chodźe, a przychodzie, a mojemu słudzef: Zróbg to, a robig.

Przekład literacki:

gdyż i ja jestem człowiekiem podległymb władzya, mającymc pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idźd, a idzied, a innemu: Przyjdźe, a przychodzie, a mojemu słudzef: Zróbg to, a robig.

Słowniki:

a <1849> władza, autorytet, prawo, waga;
b <5021> wskazać, wyznaczyć, przypisywać się, organizować, szykować, podejmować się;
c <2192> mieć, posiadać;
d <4198> iść, chodzić, podóżować, postępować, jechać;
e <2064> przychodzić, chodzić;
f <1401> niewolnik, sługa;
g <4160> czynić, działać;