Przekłady
Przekład dosłowny:

Następnie stało się (tak), że przechodziła On przez miasto i wioskęb, głoszącc i opowiadając dobrą nowinęd o Królestwie Bożym, a z Nim Dwunastu

Przekład literacki:

Następnie przechodziła On przez miasta i wioskib, głoszącc i opowiadając dobrą nowinęd o Królestwie Bożym, a z Nim Dwunastu

Słowniki:

a <1353> przechodzić, wędrować;
b <2968> wioska, miasteczko;
c <2784> głosić, ogłaszać, podawać do wiadomości, obwieszczać, oznajmiać, być heroldem;
d <2097> nieść dobą nowinę, głosić dobrą nowinę;