Przekłady
Przekład dosłowny:

Następnie stało się (tak), że przechodziła On przez miasto i wioskęb, głoszącc i opowiadając dobrą nowinęd o Królestwie Bożym, a z Nim Dwunastu

Przekład literacki:

Następnie przechodziła On przez miasta i wioskib, głoszącc i opowiadając dobrą nowinęd o Królestwie Bożym, a z Nim Dwunastu

Słowniki:

a przechodzić, wędrować;
b wioska, miasteczko;
c głosić, ogłaszać, podawać do wiadomości, obwieszczać, oznajmiać, być heroldem;
d nieść dobą nowinę, głosić dobrą nowinę;