Przekłady

Następnie przechodził On przez miasta i wioski, głosząc i opowiadając dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a z Nim Dwunastu