Przekłady

Uważajciea więc, jak słuchacie; gdyż1 temu, który 1 mab, będzie dodanec, temu zaś, który 2 nie ma, zostanie odebranee nawet to, co sądzid, że mab.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje lekcja "γαρ αν" [gar an] - bowiem -kolwiek; w BT "γαρ εαν" [gar ean] - bowiem jeśli; w N/A "αν γαρ" [an gar] - -kolwiek bowiem;
2 w TR i N/A występuje lekcja "αν" [an] - -kolwiek - strong 302; w BT "εαν" [ean] - jeśli - strong 1437;

Słowniki:

a <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;
b <2192> mieć, posiadać;
c <1325> dawać, zaproponować;
d <1380> uważać, myśleć, zdawać się, wydawać się;
e <142> podnosić, brać do góry, unosić, zabierać, usuwać;