Przekłady
Przekład dosłowny:

Otoa przyszedła człowiekc imieniemd Jair1e. Byłh on2 przełożonymf (miejsca) zgromadzeniag. Padłi Jezusowi3j do stóp i prosiłk Go, aby wstąpiłl do jego domu.

Przekład literacki:

Wtedya zjawił sięb człowiekc imieniemd Jair1e. Byłh on2 przełożonymf synagogig. Padłi Jezusowi3j do stóp i prosiłk Go, aby wstąpiłl do jego domu.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ιαειρος" [iaeiros]; w N/A "ιαιρος" [iairos];
2 w TR i BT występuje lekcja "αυτος" [autos] - strong 846; w N/A "ουτος" [houtos] - strong 3778;
3 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "του" [tou];

Słowniki:

a <2400> patrz! oto! spójrz! popatrz!;
b <2064> przychodzić, chodzić;
c <435> mężczyzna, mąż, człowiek;
d <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;
e <2383> Jair; Hebr. pochodzenia - On oświeca;
f <758> przywódca, przełożony, władca, książę, lider, zwierzchnik;
g <4864> zgromadzeniesynagoga;
h <5225> pozostawać, być;
i <4098> padać, upadać;
j <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
k <3870> wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
l <1525> wchodzić, przychodzić;