Przekłady
Przekład dosłowny:

Kto bowiem zawstydzi się Mnie i moich słów, tego i Syn Człowieka zawstydzi się, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i posłańcówa świętych.1

Przekład literacki:

Kto bowiem zawstydzi się Mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy zawstydzi się, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołówa świętych.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Zachariasza 14:5: Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel; a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością;