Przekłady
Przekład dosłowny:

Nastawciea wy swoich uszu na te słowab: Sync Człowieka mad być wydanye w ręce ludzi.

Przekład literacki:

Zwróćcie uwagęa swoje słowab: Sync Człowieczy będzie wydanyd e w ręce ludzi.

Słowniki:

a kłaść, umieszczać;
b słowo, mowa, sprawa;
c syn, potomek;
d zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;
e przekazywać, dostarczać, wydawać;