Przekłady

Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 1:1: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię; Psalmu 33:6: Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich; Księgi Izajasza 55:11: tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. (Biblia Warszawska);