Przekłady

Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.