Przekłady
Przekład dosłowny:

Boga nikt nigdy nie widziała; jednorodzony1b Syn2c, który jest w łonied Ojcae, On (Go) objawiłf.

Przekład literacki:

Boga nikt nigdy nie widziała; jednorodzony1b Syn2c, który jest w łonied Ojcae, On Go objawiłf.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "ο" [ho];
2 w TR i BT występuje lekcja "υιος" [hyios] - Syn - strong 5207; w N/A "θεος" [theos] - Bóg - strong 2316;

Odnośniki:

Słowniki:

a <3708> widzieć, patrzeć, uważać, dostrzegać;
b <3439> jednorodzony, jedynak, raz zrodzony, wyjątkowy, unikalny;
c <5207> syn, potomek;
d <2859> pierś, łono, zatoka;
e <3962> ojciec, przodek;
f <1834> wyjaśniać, deklarować, prowadzić, wskazywać drogę, opowiadać;