Przekłady

Nazajutrz Jan1a zobaczył Jezusab podchodzącego do niego - i rzekł: Oto Baranek Boży, który zabiera grzech świata.2

Komentarz:

1 w BT i N/A nie występuje słowo "ο ιωαννης" [ho iōannēs] - Jan;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 22:8: Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem; II Księgi Mojżeszowej 12:3-4: Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka; Księgi Izajasza 53:7 i 11: Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust (...) Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie; Księgi Ozeasza 14:2: Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana! Mówcie do niego: Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;