Przekłady
Przekład dosłowny:

Wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co się stało.

Przekład literacki:

Wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co istnieje.

Odnośniki: