Przekłady
Przekład dosłowny:

To jest Ten, o1 którym powiedziałema: Za mną idzieb Mążc, który stał się przede mną, bo był pierwszyd ode mnie.

Przekład literacki:

To jest Ten, o1 którym powiedziałema: Za mną idzieb Mążc, który mnie wyprzedza, bo był pierwszyd ode mnie.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "περι" [peri] - strong 4012; w N/A "υπερ" [hyper] - strong 5228;

Słowniki:

a <2036> mówić, polecić;
b <2064> przychodzić, chodzić;
c <435> mężczyzna, mąż, człowiek;
d <4413> pierwszy, ten przed, główny, najważniejszy;