Przekłady
Przekład dosłowny:

Nie on był światłema, ale (miał) jedynie zaświadczyćb o tym świetlea.

Przekład literacki:

Nie on był Światłościąa, ale miał jedynie zaświadczyćb o tej Światłościa.

Słowniki:

a <5457> światło, blask, źródło światła;
b <3140> świadczyć, dowodzić;