Przekłady
Przekład dosłowny:

Amena, amenamówię wam, kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramę, lecz1 wdziera się skądinąd, ten jest złodziejem i zbójcą.2

Przekład literacki:

Ręczęa i zapewniama was, kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramę, lecz1 wdziera się skądinąd, ten jest złodziejem i zbójcą.2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "αλλα" [alla]; w N/A "αλλ" [all];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 23:16: Tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Amen; Hebr. "אָמֵן" (amen) - zaprawdę, naprawdę;