Przekłady

tak, jak Ojciecb Mnie zna i Ja znama Ojcab — i życiec moje kładęd za owce.

Słowniki:

a <1097> poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;
b <3962> ojciec, przodek;
c <5590> dusza, życie;
d <5087> kłaść, umieszczać;