Przekłady

A sześć dni przed Paschąb Jezusa przyszedł do Betaniic, gdzie był Łazarzd, który umarł1, a którego wzbudził z martwych 2.3

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "ο τεθνηκως" [ho tethnēkōs] - który zmarł;
2 w TR i BT nie występuje słowo "ιησους" [iēsous] - Jezus;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 23:5: W miesiącu pierwszym, czternastego dnia tegoż miesiąca o zmierzchu jest Pascha Pana (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b Pascha; Hebr. "פָּ֫סַח" [pesach] - przejście; Święto (obchodzone od 14 do 20 dnia miesiąca Nisan) upamiętniające wyjście Izraelitów z Egiptu, podczas którego spożywano baranka;
c Betania; Aram. dom utrapienia; Miasto w Izraelu na Zachodnim Brzegu; Obecnie Al-Ajzarija;
d Łazarz; Hebr. "אֶלְעָזָר" [Elazar] - Bóg pomaga;