Przekłady

A jeśliby ktoś słuchał moich słów, a nie uwierzy1, Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem, żeby sądzić świat, ale żeby świat zbawića.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "πιστευση" [pisteusē] - uwierzyłby - strong 4100; w N/A "φυλαξη" [fylaksē] - ustrzegłby, zachowałby - strong 5442;

Słowniki:

a zbawić, uratować, zachować przy życiu, ocalić od śmierci, wybawić;