Przekłady

Przed świętem Paschya Jezusb — świadom, że nadchodzi1 godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca — pokazał swoim umiłowanym, których miał na tym świecie, że ich kocha bez reszty.2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "εληλυθεν" [elēlythen] - przychodzi; w N/A "ηλθεν" [ēlthen] - przyszła;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 23:5: W miesiącu pierwszym, czternastego dnia tegoż miesiąca o zmierzchu jest Pascha Pana. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Pascha; Hebr. "פָּ֫סַח" [pesach] - przejście; Święto (obchodzone od 14 do 20 dnia miesiąca Nisan) upamiętniające wyjście Izraelitów z Egiptu, podczas którego spożywano baranka;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;