Przekłady

Przed świętem Paschy Jezus — świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca — pokazał swoim umiłowanym, których miał na tym świecie, że ich kocha bez reszty.