Przekłady

Niech się nie trwoży wasze serce; wierzcie w Boga i we Mnie wierzcie!1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 4:6: Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu. (Biblia Warszawska);