Przekłady
Przekład dosłowny:

jednak gdy przyjdziea On, Duchb Prawdyc, wprowadzid was we wszelką prawdęc1. Nie od siebie bowiem będzie mówiłe, lecz powiee wszystko, cokolwiek2 usłyszy3 - i oznajmif wam to, co ma przychodzića.

Przekład literacki:

jednak gdy przyjdziea On, Duchb Prawdyc, wprowadzid was we wszelką prawdęc1. Nie od siebie bowiem będzie mówiłe, lecz powiee wszystko, cokolwiek2 usłyszy3 - i oznajmif wam to, co ma przyjśća.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "εις πασαν την αληθειαν" [eis pasan tēn alētheian] - we wszelką prawdę; w N/A "εν τη αληθεια παση" [en tē alētheia pasē] - w prawdzie wszelkiej;
2 w N/A nie występuje partykuła "αν" [an], partykuła ta połączona ze słowem "οσα" [hosa] tworzy wyraz ilekolwiek - strong 302;
3 w TR i BT występuje lekcja "ακουση" [akousē] - usłyszałby; w N/A "ακουσει" [akousei] - usłyszy;

Odnośniki:

Słowniki:

a <2064> przychodzić, chodzić;
b <4151> duchwiatr;
c <225> prawda, rzeczywistość;
d <3594> prowadzić, przewodzić;
e <2980> mówić, przemawiać;
f <312> ogłaszać, oznajmiać;