Przekłady

Po tych słowach Jezus1a podniósł2 swoje oczy ku niebu i3 powiedział: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij swojego Syna, aby i4 Syn Twój5 uwielbił Ciebie;

Komentarz:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "ο" [ho];
2 w TR i BT występuje lekcja "επηρεν" [epēren] - podniósł; w N/A "επαρας" [eparas] - podniósłszy;
3 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
4 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
5 w N/A nie występuje słowo "σου" [sou] - Twój;

Słowniki:

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;