Przekłady

Po tych słowach Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i powiedział: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij swojego Syna, aby i Syn Twój uwielbił Ciebie;