Przekłady

i wszystko moje jest Twoje, a Twoje — moje; w nich też jestem uwielbionya.

Słowniki:

a <1392> chwalić, wielbić, gloryfikować;