Przekłady

Nie proszęa, abyś ich zabrałb ze światac, ale abyś ich ustrzegłd od złegoe.

Słowniki:

a <2065> prosić, pytać, błagać, upraszać;
b <142> podnosić, brać do góry, unosić, zabierać, usuwać;
c <2889> świat, wszechświat, coś ozdobnego, coś światowego, ziemska sprawa, mieszkaniec świata;
d <5083> zachowywać, strzec, pilnować;
e <4190> złe, niegodziwe;