Przekłady
Przekład dosłowny:

Jak (Ty) Mnie posłałeśa na światb, tak też Ja ich posłałema na światb,

Przekład literacki:

Jak Ty Mnie posłałeśa na światb, tak też Ja ich posłałema na światb,

Słowniki:

a <649> wysyłać, posyłać, odwracać, oddalać;
b <2889> świat, wszechświat, coś ozdobnego, coś światowego, ziemska sprawa, mieszkaniec świata;