Przekłady
Przekład dosłowny:

Ojczea sprawiedliwyb! Światc Ciebie nie poznałd, lecz Ja Cię poznałemd - i ci poznalid, że Ty Mnie wysłałeśe.

Przekład literacki:

Ojczea sprawiedliwyb! Światc wprawdzie Ciebie nie poznałd, lecz Ja Cię poznałemd - i ci poznalid, że Ty Mnie wysłałeśe.

Odnośniki:

Słowniki:

a <3962> ojciec, przodek;
b <1342> sprawiedliwy, bezstronny, postępujący właściwie;
c <2889> świat, wszechświat, coś ozdobnego, coś światowego, ziemska sprawa, mieszkaniec świata;
d <1097> poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;
e <649> wysyłać, posyłać, odwracać, oddalać;