Przekłady
Przekład dosłowny:

To zaś jest życie wiecznea: aby znalib Ciebie, jedynegoc prawdziwegod Boga, i Tego, którego posłałeśe, Jezusaf Pomazańcag.

Przekład literacki:

To zaś jest życie wiecznea: aby znalib Ciebie, jedynegoc prawdziwegod Boga, i Tego, którego posłałeśe, Jezusaf Chrystusag.

Słowniki:

a <166> wieczny, nieskończony;
b <1097> poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;
c <3441> sam, samotny, tylko, jeden, pozbawiony czegoś, pojedynczy;
d <228> prawdziwy, rzeczywisty;
e <649> wysyłać, posyłać, odwracać, oddalać;
f <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
g <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz