Przekłady
Przekład dosłowny:

zacząłem powierzaćb im bowiem wypowiedzia, które Mi zacząłeś dawać1b, a oni (je) przyjęlic i prawdziwie poznalie, że wyszedłemf od Ciebie, oraz uwierzylif, że Ty Mnie posłałeśg.

Przekład literacki:

powierzyłemb im bowiem słowaa, które Mi dałeś1b, a oni je przyjęlic i prawdziwie poznalie, że wyszedłemf od Ciebie, oraz uwierzylif, że Ty Mnie posłałeśg.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "δεδωκας" [dedōkas] - zacząłeś dawać; w N/A "εδωκας" [edōkas] - dałeś;

Słowniki:

a <4487> słowo wypowiedziane, przesłanie, wypowiedź;
b <1325> dawać, zaproponować;
c <2983> przyjmować, odebierać, brać;
d <1097> poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;
e <1831> wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;
f <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
g <649> wysyłać, posyłać, odwracać, oddalać;