Przekłady

Po tych słowach Jezus1a wraz ze swoimi uczniami wyszedł na drugą stronę potoku Cedron2a, gdzie był ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie.3

Komentarz:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "ο" [ho];
2 w TR i BT występuje lekcja "των" [tōn]; w N/A "του" [tou];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Samuela 15:23: A cały kraj głośno płakał, gdy wszystek zbrojny lud przemaszerował. Król zaś przeprawił się przez potok Kidron, a cały zbrojny lud przeszedł drogą w kierunku pustyni. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b Cedron; Hebr. "קִדְרוֹ" [Kidron] - mroczny, ciemne miejsce;