Przekłady

Po tych słowach Jezus wraz ze swoimi uczniami wyszedł na drugą stronę potoku Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie.