Przekłady
Przekład dosłowny:

Piłatb odpowiedziała: Czy ja jestem Judejczykiemc? Twój naródd i arcykapłani wydalie mi Ciebie. Co uczyniłeśf?

Przekład literacki:

Piłatb na toa: Czy ja jestem Żydemc? Twój naródd i arcykapłani wydalie mi Ciebie. Co uczyniłeśf?

Słowniki:

a <611> odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b <4091> Piłat; Słowo łacińskiego pochodzenia;
c <2453> Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
d <1484> naródpoganinpokolenieród;
e <3860> przekazywać, dostarczać, wydawać;
f <4160> czynić, działać;