Przekłady

Wówczas Piłata wziął Jezusab i kazał ubiczować.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do V Księgi Mojżeszowej 25:3: Czterdzieści uderzeń każe mu wymierzyć, nie więcej, aby twój brat nie został w twoich oczach pohańbiony przez wymierzenie mu większej ilości uderzeń. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Piłat; Słowo łacińskiego pochodzenia;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;