Przekłady

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał ubiczować.