Przekłady
Przekład dosłowny:

Judejczycyb odpowiedzielia mu: My mamyd prawoc, a według naszego1 Prawac powiniene umrzeć, gdyż uczyniłg się Synemf Boga2.

Przekład literacki:

Żydzib odpowiedzielia: My mamyd prawoc, a według naszego1 Prawac powiniene umrzeć, gdyż uznałg samego siebie Synemf Boga2.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "ημων" [hēmōn] - naszego;
2 w TR występuje lekcja "εαυτον υιον του θεου" [eauton hyion tou theou] - siebie Syna Boga; w BT "εαυτον υιον θεου" [eauton hyion theou] - siebie Syna Boga i nie występuje rodzajnik "του" [tou]; w N/A "υιον θεου εαυτον" [hyion theou eauton] - Syna Boga siebie;

Odnośniki:

Słowniki:

a <611> odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b <2453> Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
c <3551> prawo, norma;
d <2192> mieć, posiadać;
e <3784> być winnym, być zobowiązanym;
f <5207> syn, potomek;
g <4160> czynić, działać;