Przekłady
Przekład dosłowny:

Judejczycya odpowiedzieli: My mamy prawo, a według naszego1 Prawa powinien umrzeć, gdyż uczynił się Synem Boga2.3

Przekład literacki:

Żydzia odpowiedzieli: My mamy prawo, a według naszego1 Prawa powinien umrzeć, gdyż uczynił się Synem Boga2.3

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "ημων" [hēmōn] - naszego;
2 w TR występuje lekcja "εαυτον υιον του θεου" [eauton hyion tou theou] - siebie Syna Boga; w BT "εαυτον υιον θεου" [eauton hyion theou] - siebie Syna Boga i nie występuje rodzajnik "του" [tou]; w N/A "υιον θεου εαυτον" [hyion theou eauton] - Syna Boga siebie;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 24:16: Kto bluźni imieniu Pana, poniesie śmierć. Ukamienuje go cały zbór; zarówno obcy przybysz jak i krajowiec za bluźnierstwo imieniu Pana poniesie śmierć; V Księgi Mojżeszowej 18:20: Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama;