Przekłady

A trzeciego dnia w odbywało się wesele Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa.