Przekłady
Przekład dosłowny:

I uczyniwszya biczb z powrozówc, wypędziłd ich wszystkich ze świątynie - także owce i wołyf – a bankieromg rozsypałh monety i stołyi powywracał1j,

Przekład literacki:

I skręciwszya biczb z powrozówc, wypędziłd ich wszystkich ze świątynie - także owce i wołyf – a bankieromg rozsypałh monety i stołyi powywracał1j,

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ανεστρεψεν" [anestrepsen] - strong 390; w N/A "ανετρεψεν" [anetrepsen] - strong 396;

Słowniki:

a <4160> czynić, działać;
b <5416> bicz, bat;
c <4979> sznur, lina;
d <1544> wyrzucićzepchnąć, wypędzićwygnaćoddalić, wypchnąć;
e <2411> świątynia, święte miejsce;
f <1016> wół, krowa, byk;
g <2855> wekslarz, wymieniający pieniądze;
h <1632> wylać, rozsypać;
i <5132> stół, uczta;
j <390> postepować, obracać się;