Przekłady
Przekład dosłowny:

Odpowiedzielia więc Judejczycyb i powiedzieli1c do Niego: Jakim znakiemd ukazujesze nam, że te rzeczy czyniszf?

Przekład literacki:

Wtedy Żydzib zwrócili się1a c do Niego: Jakim znakiemd uzasadnisze, że te rzeczy czyniszf?

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ειπον" [eipon]; w N/A "ειπαν" [eipan];

Słowniki:

a <611> odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b <2453> Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
c <2036> mówić, polecić;
d <4592> znak, cud, wskaznaie;
e <1166> pokazywać, prezentować, ukazywać;
f <4160> czynić, działać;