Przekłady

On jednak mówił o świątynia swego ciałab.

Słowniki:

a <3485> świątynia, przybytek, sanktuarium;
b <4983> ciało fizyczne;