Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy był w Jerozolimie1a w czasie Paschyb, w świętoc, wielu uwierzyłod w Jego imięe, widzącf znakig, które czyniłh.

Przekład literacki:

A gdy przebywał w Jerozolimie1a w czasie świętac Paschyb, wielu uwierzyłod w Niegoe, widzącf znakig, które czyniłh.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR nie występuje rodzajnik "τοις" [tois];

Słowniki:

a <2414> Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela; 
b <3957> Pascha; Hebr. "פָּ֫סַח" [pesach] - przejście; Święto (obchodzone od 14 do 20 dnia miesiąca Nisan) upamiętniające wyjście Izraelitów z Egiptu, podczas którego spożywano baranka;
c <1859> święto, uroczystość;
d <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
e <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;
f <2334> oglądać, widzieć, obserwować, doświadczać;
g <4592> znak, cud, wskaznaie;
h <4160> czynić, działać;