Przekłady
Przekład dosłowny:

i nie miałb potrzebya niczyjego świadectwac o człowieku. Sam bowiem wiedziałd, co było w człowieku.

Przekład literacki:

i nie potrzebowała b niczyjego świadectwac o człowieku. Sam bowiem wiedziałd, co jest w człowieku.

Odnośniki:

Słowniki:

a <5532> potrzeba, konieczność;
b <2192> mieć, posiadać;
c <3140> świadczyć, dowodzić;
d <1097> poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;