Przekłady
Przekład dosłowny:

Wtedy Jego matka mówi do posługującycha: Zróbcieb, cokolwiek wam mówiłby!

Przekład literacki:

Wtedy Jego matka zwróciła się do posługującycha: Zróbcieb, cokolwiek wam powie!

Słowniki:

a <1249> sługa, pracownik, opiekun;
b <4160> czynić, działać;