Przekłady
Przekład dosłowny:

Mówi im Jezusa: Chodźcieb, zjedzciec! A żaden z uczniówe nie odważał sięd Go zapytaćf: Kim Ty jesteś? Wiedzielig, że to Panh.

Przekład literacki:

Rzekł im Jezusa: Chodźcieb, jedzciec! A żaden z uczniówe nie odważył sięd Go zapytaćf: Kim Ty jesteś? Wiedzielig, że to Panh.

Słowniki:

a <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b <1205> chodźcie, przyjdźcie, nuże;
c <709> jeść śniadanie, jeść obiad;
d <5111> ośmielać się, odważać się, mieć śmiałość;
e <3101> uczeń, adept, wychowanek;
f <1833> wypytywać się, badać, wyszukiwać;
g <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
h <2962> pan, władca, rządca;