Przekłady

Gdy więc zjedli, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, (synu) Jonasza, czy miłujesz Mnie bardziej niż ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham. (Pan) na to: Paś baranki moje.