Przekłady
Przekład dosłowny:

Amena, amena, mówię ci: Gdy byłeś młodszyb, sam się przepasywałeśc i chodziłeśd, dokąd chciałeśe; lecz gdy się zestarzejesz, wyciągnieszf swoje ręce, a kto inny cię przepaszec i poprowadzig, dokąd nie chcesze.

Przekład literacki:

Ręczęa i zapewniama cię: Gdy byłeś młodszyb, sam się przepasywałeśc i chodziłeśd, dokąd chciałeśe; lecz gdy się zestarzejesz, wyciągnieszf swoje ręce, a kto inny cię przepaszec i poprowadzig, dokąd nie chcesze.

Słowniki:

a <281> Amen; Hebr. "אָמֵן" (amen) - zaprawdę, naprawdę;
b <3501> młody, nowy, świeży;
c <2224> opasywać się, przepasywać się;
d <4043> postępować, chodzić, przechadzać się, żyć;
e <2309> chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;
f <1614> wyciągać, wyprostować;
g <5342> nosić, prowadzić;