Przekłady

To jest ten uczeńa, który świadczyb o tym i to napisał1. A wiemyc, że jego świadectwoe jest2 prawdziwed.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT nie występuje rodzajnik "ο" [ho];
2 w TR i BT występuje lekcja "εστιν η μαρτυρια αυτου" [estin hē martyria autou] - jest świadectwo jego; w N/A "αυτου η μαρτυρια εστιν" [autou hē martyria estin] - jego świadectwo jest;

Słowniki:

a <3101> uczeń, adept, wychowanek;
b <3140> świadczyć, dowodzić;
c <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
d <227> prawdziwe, nieukryte, prawdomówne, szczere;
e <3141> świadectwo, dowód, zeznanie;